ด้านหน้าของเว็บ ขนาด 1150 x 300

ราคา 500 บาท / เดือน


ด้านในเนื้อหาของเรื่อง ขนาด 1150 x 300

ราคา 500 บาท / เดือน


ด้านข้างของเนื้อหาของเรื่อง ขนาด 768 x 960

ตำแหน่งโฆษณา 6 จุด

ราคา 1000 บาท / เดือน